Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Multisektoriālie projekti" sadarbības projektu starp NVO un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteikto rīcības mērķu īstenošanai.

Vairāk http://esfinanses.lv


    
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka, sākot ar 2014.gada 21.jūliju, nodokļu maksātājiem reģistrācijas apliecības (tajā skaitā, arī struktūrvienības reģistrācijas apliecības) būs iespējams saņemt arī skenētā veidā elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.    
Malnavas Tirgus ciems, 27. jūlijā plkst. 11.00, ielūdz jūs uz Pirmās ražas svētkiem, kur tiks godinātas senās tradīcijas un celtas galdā jaunās ražas lauku veltes. Tirgus ciema apmeklētājiem tiks piedāvāts nesteidzīgi baudīt un iegādāties lauku labumus no tuvākām un tālākām Latgales vietām. Savukārt tiem viesiem, kas savlaicīgi pieteiksies pie saimnieces Ainas, būs ekskluzīva iespēja ieturēt vēlās brokastis no vietējo ražotāju produktiem.


    
Pliešovas kapu teritorijas sakopšanai, zāles pļāvēja iegādei.

Ziedojuma konts:
LV05UNLA0050022254307 (SEB),
P.k.- 201170-11976 ,
Astērijs Keišs .
Ar norādi - ziedojums zāles pļāvēja iegādei.


    
No 1. līdz 5. jūlijam Baltinavā norisinājās mākslinieku plenērs, kas pulcēja dalībniekus gan no visas Latvijas, gan no Zviedrijas. Plenēru koordinēja Vija Supe- Siliņa - baltinaviete, kas nu jau daudzus gadus gan Latviju, gan Zviedriju sauc par savām mājām.

    
Sakarā ar Valsts darba inspekcijas uzsāktajām tematiskajām pārbaudēm lauksaimniecības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Balvu nodaļa rīko informatīvo semināru „Darba aizsardzība lauksaimniecības uzņēmumos".


    
Latvijas Stādu audzētāju biedrība aicina Latvijas skolu audzēkņus piedalīties fotokonkursā „Daba tuvplānā" un iesūtīt pašu uzņemtas augu fotogrāfijas vai fotokolāžas līdz š.g. 31. jūlijam.
Labākā darba autors saņems balvu - digitālo fotokameru savu nākamo darbu radīšanai.

    

Noslēdzas KPFI finasētā projekta realizācija Baltinavas vidusskolā "Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta" finansēto projektu "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" Nr. KPFI - 15.2/71. 2014.gada 30.jūnijā noslēdzas projekta realizācija.


    
Valsts Lauku tīkla darba plāna 2014. gadam aktivitāšu ietvaros īstenotās aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" konkurss „Laukiem būt!".    

Biedrība „Balvu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 20.jūlija līdz 2014.gada 20.augustam.

Lapa: 1 no 5  » 


2014. gada 24.jūlijs

Vārda dienas

Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Aptauja

Nav jaunu aptauju

2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv