Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Atgādinām, ka šīs nedēļas nogalē notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku. 26.oktobrī plkst. 04:00 - naktī no sestdienas uz svētdienu, pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Nākošā pāreja uz vasaras laiku Latvijā notiks svētdien, 2015.gada 29.martā, plkst.03:00 - naktī no sestdienas uz svētdienu, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.


    
Rudens ir dzejas žanra izpausmes veids. Gatavojoties Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai, šodien dzejas dienas ietvaros, citēsim slaveno latviešu cildenuma dižgaru, rakstnieku, dzejnieku,tulkotāju, arī dzīvesbiedru dzeju. Nākamais gads Latvijā ir pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kas ikvienam šīs daiļrades piekritējam ļaus veldzēties viņu daiļradē".


    
17.oktobra lietainajā pēcpusdienā novada seniori tikās atpūtas pasākumā kultūras namā. Patīkamu pasākuma atmosfēru nodrošināja kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika, kas ar skaistiem vārdiem sveicināja klātesošos: „Ir cilvēka mūžs tāds kā radinieks dārzam - ar pumpuriem un augļiem, ar nezāļu dzelkšņiem, ar ķērcošiem strazdiem, ar cerību dziesmoto rītu un cilvēka mūžā skan dziesma."


    
24.oktobrī plkst.: 14.00, Balvos, Balvu Bērnu un jauniešu centrā, 2.stāvā, Brīvības ielā 48.

Semināru vadīs biedrības „Balvu rajona partnerība" stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone.


    
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ir veiksmīgi noslēgusi 2013.finanšu gadu un turpina veiksmīgu izaugsmi, attīstot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk novadu iedzīvotāju dzīvesvietai. Šovasar uzņēmums pilnībā ir norēķinājies par iepriekšējos gados uzkrātajiem nodokļu parādiem, ko atzinīgi novērtējis arī Valsts ieņēmumu dienests, iekļaujot uzņēmumu labo komersantu sarakstā.


    
Rudenīgi drēgnajā oktobra piektdienā Baltinavas novada izglītības iestāžu pedagogi tikās skolotāju dienai veltītajā pasākumā Baltinavas kultūras namā.    

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas", projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.


    
2014. gada 6. oktobrī Baltinavas vidusskolas 7. un 8. klases skolēni devās ekskursijā uz bērnu zinātnes centru Z(in)oo Cēsīs un "Rakšu" zoo.    

2014. gada 23. un 24. oktobrī
Balvu novada pašvaldības aģentūras
Ziemeļlatgales Biznesa centrā,
Vidzemes ielā 2B, Balvos

Mācību tēma: „Prasības un iespējas lauksaimniecības uzņēmumu saražotās produkcijas tiešajai tirdzniecībai".


    
Biedrība "Jaunieši Baltinavai" ir īstenojusi projektu Nr. 2014-KNHM-2-12 „Baltinavas novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošana". Finansējums projektam tika iegūts biedrības „Balvu rajona partnerība" organizētā un Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij" (KNHM) fonda finansētajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014".


    
Ar 2014.gada 21.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9.1.&) tika izsludināts skiču konkurss „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" un apstiprināts konkursa  Nolikums, kas paredz konkursa priekšmetu, skices iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību, skices noformēšanu, konkursa mērķi, skiču vērtēšanu, skices izmantošanu pēc konkursa rezultātu paziņošanas, vērtēšanas komisijas darbību, dalībnieka tiesības un pienākumus, godalgas apmēru un tās izmaksāšanas kārtību.


    
Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām. 1965. gads latviešu kultūrā bija zīmīgs ar to, ka Rainim apritēja 100. dzimšanas diena, ko var uzskatīt par vienu no Dzejas dienu izveidošanas iemesliem. Jau nākamajā gadā - 1996. - iesākās Dzejas dienu ikgadējā rīkošana visā Latvijā. Arī Baltinavas novads ik gadu iesaistās Dzejas dienās.


Lapa: 1 no 6  » 


2014. gada 23.oktobris

Vārda dienas

Daina, Dainida, Dainis

Aptauja

Nav jaunu aptauju

2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv