Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Šogad aprit garīdznieka, literāta, valstsvīra un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna 150. gadadiena. Notikumam par godu 30. oktobrī 18.00 Latgales vēstniecībā GORS pirmo un vienīgo izrādi piedzīvos literāri muzikālais jaunuzvedums „Francis", kurā tiks atklātas Trasuna dzīves un darba lapaspuses.


    
Kaut arī pēc datumiem Labo darbu nedēļa bija iepriekšējā nedēļā (13.-19. oktobris), tomēr gan sliktā laika, gan dažādu citu iemeslu dēļ mūsu ieplānotais labais darbiņš notika nākošajā nedēļā.    
10. oktobris bija atvērto durvju diena valsts iestādēs, tādēļ Baltinavas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni devās uz Balviem, lai iepazītos ar Valsts probācijas dienesta darbu. Tikšanās laikā VPD darbinieces Rita Bukša un Santa Kaļāne pastāstīja par dienesta darbības mērķiem, virzieniem. Skolēni uzzināja, ka Valsts probācijas dienests tika nodibināts 2003. gadā, ka tā darbības mērķis ir veicināt sabiedrības drošību.


    
20.oktobris tiek atzīmēts kā Pasaules Osteoporozes diena.
Tās mērķis ik gadu ir atgādināt sabiedrībai par nopietno kaulu slimību, kā ietekmē kauli kļūst trauslāki un veidojas lūzumi.    
Rudens ir dzejas žanra izpausmes veids. Gatavojoties Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai, šodien dzejas dienas ietvaros, citēsim slaveno latviešu cildenuma dižgaru, rakstnieku, dzejnieku,tulkotāju, arī dzīvesbiedru dzeju. Nākamais gads Latvijā ir pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kas ikvienam šīs daiļrades piekritējam ļaus veldzēties viņu daiļradē".


    
17.oktobra lietainajā pēcpusdienā novada seniori tikās atpūtas pasākumā kultūras namā. Patīkamu pasākuma atmosfēru nodrošināja kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika, kas ar skaistiem vārdiem sveicināja klātesošos: „Ir cilvēka mūžs tāds kā radinieks dārzam - ar pumpuriem un augļiem, ar nezāļu dzelkšņiem, ar ķērcošiem strazdiem, ar cerību dziesmoto rītu un cilvēka mūžā skan dziesma."


    
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ir veiksmīgi noslēgusi 2013.finanšu gadu un turpina veiksmīgu izaugsmi, attīstot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk novadu iedzīvotāju dzīvesvietai. Šovasar uzņēmums pilnībā ir norēķinājies par iepriekšējos gados uzkrātajiem nodokļu parādiem, ko atzinīgi novērtējis arī Valsts ieņēmumu dienests, iekļaujot uzņēmumu labo komersantu sarakstā.


    
Rudenīgi drēgnajā oktobra piektdienā Baltinavas novada izglītības iestāžu pedagogi tikās skolotāju dienai veltītajā pasākumā Baltinavas kultūras namā.    

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas", projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.


    
Ar 2014.gada 21.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9.1.&) tika izsludināts skiču konkurss „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" un apstiprināts konkursa  Nolikums, kas paredz konkursa priekšmetu, skices iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību, skices noformēšanu, konkursa mērķi, skiču vērtēšanu, skices izmantošanu pēc konkursa rezultātu paziņošanas, vērtēšanas komisijas darbību, dalībnieka tiesības un pienākumus, godalgas apmēru un tās izmaksāšanas kārtību.


Lapa: 1 no 6  » 


2014. gada 30.oktobris

Vārda dienas

Ulla, Nadīna

Aptauja

Nav jaunu aptauju

2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv