Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Latvijas agronomu biedrības Balvu nodaļa organizē tradicionālo pieredzes apmaiņas braucienu. Programmā ir plānots apskatīt Lubānas novadā Herefordas liellopu ganāmpulku , Ļaudonas pagastā Bieles saimniecībā dažādus mājputnus /Zvanu pīles, Sevastopoles plīvurzosis , dažādu šķirņu vistas/ , stepes murkšķus, pundurtrušus, būru kaziņas , Konik zirgus u.c.


    
Noslēdzies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētais domrakstu konkurss bērniem „Kā atmodināt Saulcerīti?". Pavisam no visas Latvijas tika iesūtīti 259 darbi, tos vērtēja rakstnieks Māris Rungulis, Jūrmalas Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa un Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Velga Līcīte.


    
Bērnu kultūras projekts "Garā pupa" aicina pieteikties bezmaksas kultūrizglītojošām ekskursijām, kas reģionu maznodrošinātajiem bērniem piedāvā iespēju iepazīties ar Rīgu un tās dāvātajām kultūras iespējām. Pieteikties ekskursijām aicinātas Latvijas reģionu skolas un pašvaldības, sadarbojoties ar vietējo sociālo dienestu.


    
Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemesgabala (kad. nr. 3844 002 0152, platība 6,7 ha) nomu.

Zemesgabala nomas tiesību pretendenti aicināti pieteikties 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā, iesniedzot rakstisku iesniegumu.


    

2014. gada 10. un 11. septembrī
Balvu novada pašvaldības aģentūras
Ziemeļlatgales Biznesa centrā, Vidzemes ielā 2B, Balvos

Mācību tēma : „Prasības un iespējas lauksaimniecības uzņēmumu saražotās produkcijas tiešajai tirdzniecībai".


    
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10.


    
1989.gada 23.augustā trīs nācijas pie Baltijas jūras pārsteidza visu pasauli, sadodoties rokās un kopīgi pieprasot Molotova-Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu publisko atzīšanu un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, izveidojot 600 km garu ķēdi, radot vienotību trīs valstu centienos pēc brīvības.turpina uzņemt audzēkņus 2014./2015. m.g. profesionālās ievirzes izglītības programmās:

Klavierspēle;
Akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle;
Pūšaminstrumentu spēle-
(Flauta, Klarnete, Trompete, Saksofons, Eifonijs, Tuba, Mežrags);
Vizuāli plastiskā māksla.

Tilžas ielā- 17, Baltinava
Tālr. 26567872, 29134696


    

Arī 2014.gadā Baltinavas novada dome organizē konkursu „Baltinavas novada Gada cilvēks 2014", konkursa nolikums tika apstiprināts domes sēdē 2014.gada 27.martā (protokols Nr. 4. 9.&). Izstrādājot konkursa nolikumu pamatā tika ņemti novada iedzīvotāju ieteikumi no aptaujas anketām par konkursa norises uzlabošanu. Nominācijas palika tās pašas, kādas bija 2013.gada konkursā.


    
Šovasar, 1.augustā tika uzsāktas aktivitātes projekta "Mācāmies būt par sava amata meistariem" ietvaros. Projektu izstrādāja biedrība "Sukrums". Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Kopējās projekta izmaksas sastāda 20 637.79 EUR, no kurām 89,98% ietver Sabiedrības Integrācijas fonda finansējums.


    
Atceroties Baltijas ceļa akciju un sagaidot tās 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā iestāties virtuālajā cilvēku ķēdē, lai vēlreiz apliecinātu triju Baltijas valstu tautu spēju mobilizēties un būt vienotiem ceļā uz kopīgiem mērķiem.


    
Saulainajā 15. augusta dienā, kad Aglonas bazilikā notika Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, lieli svētki svinēti arī Baltinavas novada iedzīvotājai Valentīnai Ločmelei, kas atzīmēja 100 gadu dzīves jubileju. Valentīna Baltinavas novadā šobrīd ir vecākā iedzīvotāja.    
Jau 11. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē projektu Latvijas lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši nelaimē, devuši cerību, iedvesmojuši vai piepildījuši klusu sapni. No 13. augusta līdz 15. oktobrim projekta organizatori gaida pieteikumus Latvijas lepnumam 2014.


Lapa: 1 no 6  » 


2014. gada 3.septembris

Vārda dienas

Bella, Berta


2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv