Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz daļu (1,0 ha platībā) no zemesgabala kad. nr. 3844 003 0458 nomu.

Zemesgabala nomas tiesību pretendenti aicināti pieteikties 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā, iesniedzot rakstisku iesniegu.


    

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā apgūt
TĀLMĀCĪBĀ

profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA" (180 stundas)    
Saule pakāpusies augstāk. Ziedu zvaniņus skandina sniegpulkstenīši. Mežmalās galvu izbāzušas zilās vizbulītes, silpurenes. Ūdens upītēs un strautiņos priecīgi čalo. Rīta vējiņš maigi šūpo jauno bērziņu un lazdu ziedošās skariņas. Ir milzīgs prieks! Daba mostas! Gaiss ir spirgts. Kur vien skaties, visur jūtams pavasara pieskāriens! Arī cilvēkiem priecīgs prāts un labs noskaņojums.


    
Arī šogad Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBBF) rīkoja "Internātskolu boulinga līgu 2014./2015." Šajā, nu jau piektajā līgā, piedalījās komandas no Baltinavas Kristīgās, Ezersalas speciālās, Dauguļu, Katvaru, Sveķu, Palsmanes, Gaujienas un Tilžas internātpamatskolām.    
Martā un aprīlī Baltinavas vidusskolas un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas dalībnieki no 5. līdz 9.klasei ar dažādām aktivitātēm realizēja eTwinning nacionālo projektu „Profils sociālajā tīklā-mans īstais CV". Aktivitāšu laikā skolēni izstrādāja anketas „Mans profils sociālajā tīklā".


    
Aprīlī kā ik gadu Latvijā notiek pavasara Putnu dienas. Baltinavas vidusskolā Putnu dienas sagaidīšana aizsākās jau marta beigās, kad Baltinavas vidusskolas mazpulcēni sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Valentīnu Keišu gatavoja putnu būrīšus pūcei, strazdiem, zīlītēm.


    
SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim.    
Marta mēneša izskaņā Berga Bazārā Rīgā, pasākuma „Satiec savu meistaru!  2015” ietvaros, tika prezentēts „Satiec savu meistaru!” otrais –  Latgalei veltītais DVD, kur iekļauti četri stāsti par Latgales  meistariem un viņu prasmēm.
    
Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemesgabaliem (kad. nr. 3844 001 0222, platība 0,1069 ha un kad. nr. 3844 001 0075, platība 2,0000 ha) nomu.

Zemesgabala nomas tiesību pretendenti aicināti pieteikties 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā, iesniedzot rakstisku iesniegumu.


    
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus, kuri vēlas kopīgi popularizētlauku tūrismu, piedalīties akcijā "ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS", 13.-14. jūnijā. Šīs akcijas mērķis ir popularizēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājiem Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus, darinātus produktus un pakalpojumus, laukos dzīvojošus dzīvniekus un dažādas aktīvās atpūtas iespējas.


    
Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas", projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.


Lapa: 1 no 4  » 

2015 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv