Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
Ar 2014.gada 21.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9.1.&) tika izsludināts skiču konkurss „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" un apstiprināts konkursa  Nolikums, kas paredz konkursa priekšmetu, skices iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību, skices noformēšanu, konkursa mērķi, skiču vērtēšanu, skices izmantošanu pēc konkursa rezultātu paziņošanas, vērtēšanas komisijas darbību, dalībnieka tiesības un pienākumus, godalgas apmēru un tās izmaksāšanas kārtību.


    
Galerija
Saulainajā pirmā oktobra dienā Baltinavas vidusskolas 2. klases skolēni - Evana, Arvils, Edvarts, Samanta J, Samanta S, Endijs - ar audzinātāju Lauru Meščanovu devās mācību ekskursijā uz „Saipetniekiem".


    
Galerija
Ar Agritas Luīzes Kušnires flautas skaņdarbu 26. septembra pēcpusdienā tika atklāts pasākums Baltinavas mūzikas un mākslas skolā „Ziedi. Mūzika Dzeja."


    
Šogad Baltinavas vidusskolas mazpulks jauno mācību gadu ir uzsācis ar jaunu vadītāju - Lauru Meščanovu un jauniem biedriem. Pie ilggadējiem mazpulku biedriem Evas Kašas un Viktorijas Kušnires nu ir pievienojušās meitenes no 7.klases - Iluta, Krista, Justīne un Salvija, skolēni no 8.klases - Egija, Megija, Māra un Egīls, un meitenes no 9.klases - Linda, Kristīne.


    
Kārsavas iela 16@@

Vēlēšanu iecirkņa darba laiks 12. Saeimas vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, no plkst. 700 - 2000Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas:
Pirmdien, 29.septembrī: no plkst. 1700 - 2000
Otrdien, 30.septembrī: no plkst. 800 - 1100
Trešdien, 1.oktobrī: no plkst. 1700 - 2000
Ceturtdien, 2.oktobrī: no plkst. 900 - 1200
Piektdien, 3.oktobrī: no plkst. 1000 - 1600

Svarīgi! Šajā laikā balsošana nenotiek. Pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.


    
Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām. 1965. gads latviešu kultūrā bija zīmīgs ar to, ka Rainim apritēja 100. dzimšanas diena, ko var uzskatīt par vienu no Dzejas dienu izveidošanas iemesliem. Jau nākamajā gadā - 1996. - iesākās Dzejas dienu ikgadējā rīkošana visā Latvijā. Arī Baltinavas novads ik gadu iesaistās Dzejas dienās.


    
Jau kopš 2008.gada par tradīciju rudenī kļuvis mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem svarīga Latvijas vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām sacensībām brīvā dabā uz patriotisku spēli „Jaunie Rīgas Sargi: Atceries Lāčplēšus!". No 22.septembra jaunieši tiek aicināti veidot komandas un pieteikties spēlei!


    
Baltinavas novada iedzīvotāju grupai projektu Nr. 2014-KNHM-2-09 izdevās realizēt pilnā apmērā. Baltinavas novada sieviešu vokālajam ansamblim ir uzšūti jauni 13 skatuves tērpi, lai priecētu klausītājus ne tikai ar savu sniegumu, bet arī ar vizuālo tēlu. Doma uzšūt tērpus bija jau sen, jo ansamblis darbojas jau piekto sezonu. Ansamblis bieži uzstājas dažādos pasākumos, koncertos, skatēs.


    
„Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" aktīvi īsteno valsts atbalsta programmas, un izsniedz valsts atbalsta programmu aizdevumus uzņēmējiem, kuriem ir grūtāk saņemt finansējumu komercbankās. Mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam uzņēmēju lokam.


    
Katōļu Dzeives" jaunajā- septembra numurā var izlasīt par „Vosoruošonu Baļtinovā". Skolotāju- studentu vasaras skolā- nometnē "Vosoruošona-2014" Baltinavas vidusskolā karstajās jūlijā dienās piedalījās arī Latgales reģiona preses izdevumu pārstāvji. Par "Vosoruošonu" rakstīja "Vietējā Latgales Avīze".


    
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aleksandram Nikolajevam piederošo nekustamo īpašumu Madaras, "Madaras", Baltinavas novads, reģistrēts Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 3844 007 0023.


    
Biedrība "Balvu rajona partnerība" oktobrī organizē divas informatīvās dienas par īstenotajiem LEADER programmas projektiem Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados.


Lapa: 1 no 6  » 


2014. gada 2.oktobris

Vārda dienas

Skaidris, Ilma

Aptauja

Nav jaunu aptauju

2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv