Aktualitātes

BVSK | BMMS | BKI | BPII | Tūrisms | Lauksaimniecība | Jaunatnei | Arhīvs


    
„Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" aktīvi īsteno valsts atbalsta programmas, un izsniedz valsts atbalsta programmu aizdevumus uzņēmējiem, kuriem ir grūtāk saņemt finansējumu komercbankās. Mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam uzņēmēju lokam.


    
Katōļu Dzeives" jaunajā- septembra numurā var izlasīt par „Vosoruošonu Baļtinovā". Skolotāju- studentu vasaras skolā- nometnē "Vosoruošona-2014" Baltinavas vidusskolā karstajās jūlijā dienās piedalījās arī Latgales reģiona preses izdevumu pārstāvji. Par "Vosoruošonu" rakstīja "Vietējā Latgales Avīze".


    
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aleksandram Nikolajevam piederošo nekustamo īpašumu Madaras, "Madaras", Baltinavas novads, reģistrēts Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 3844 007 0023.


    
Biedrība "Balvu rajona partnerība" oktobrī organizē divas informatīvās dienas par īstenotajiem LEADER programmas projektiem Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados.


    
Ceturtdien, 2014.gada 18.septembrī pulksten 20:00 Rēzeknē, Jupatovkas ielā 1a svinīgi atklās atjaunoto CSDD klientu apkalpošanas centru. Šis pasākums notiks tradicionālās Tehniskās apskates nakts ietvaros. Tajā klientiem bez maksas būs pieejama vieglo automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostika. Pasākuma devīze - „Mēs par drošu auto!".    
Dalībnieki: ZAAO darbības reģiona izglītības iestādes. Mērķgrupa: 1. -12.klases. Apraksts:
Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanas akciju "Dabai labu darīt"
. Skola par savākto otrreizējo materiālu apjomu ziņo vēlākais līdz 2015.gada 15.aprīlim. Pieteikšanās līdz 2015. gada 1. oktobrim.


    

Arī 2014.gadā Baltinavas novada dome organizē konkursu „Baltinavas novada Gada cilvēks 2014", konkursa nolikums tika apstiprināts domes sēdē 2014.gada 27.martā (protokols Nr. 4. 9.&). Izstrādājot konkursa nolikumu pamatā tika ņemti novada iedzīvotāju ieteikumi no aptaujas anketām par konkursa norises uzlabošanu. Nominācijas palika tās pašas, kādas bija 2013.gada konkursā.


    
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu jauno zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru. Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī vēl ir jāveic papildus pasākumi.


    
Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā, PVD ir izveidojis interaktīvo karti "Cūku (t.sk. nomedīto meža cūku) un to produkcijas pārvietošanas ierobežojumi Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajās teritorijās".


    
3.septembrī tika atklāts jau astotais biznesa ideju konkurss "Ideju kauss 2014". Konkursu, kurā ar savām idejām piedalīties tiek aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem, jau astoto gadu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).    
Jaunieši, pašvaldību (tai skaitā - pašvaldību jauniešu centri), valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji - tiekamies Latgales reģionālajā jaunatnes darba konferencē, lai iepazītos viens ar otru, dalītos ar savu pieredzi, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un novērtētu jauniešus kā resursu Latgales reģiona attīstībai!


Lapa: 1 no 6  » 


2014. gada 23.septembris

Vārda dienas

Vanda, Veneranda, Venija


2014 © Baltinavas novada dome
baltinava@balvi.gov.lv | dome@baltinava.lv