Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novada pašvaldībai Nr. 15/2019

Publicēts:
15.11.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novada pašvaldībai
Nr. 15/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts15.11.2019.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
26.11.2019.(plkst. 14:40) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā,
adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
26.11.2019. plkst. 14:40 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Gatis Siliņš
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 64563581
Pieteikties līdz:
26.11.2019
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
Jautājumi un atbildes:

Pretendentu ievērībai!!!

Ir mainīti tehniskās specifikācijas noteikumi.