Paziņojums lauksaimniekiem!

Platību maksājumu pieteikšanās no 11.aprīļa līdz 22.maijam. Pieteikties var tikai izmantojot EPS.

Baltinavas novada domes telpās bloku karšu aizpilde ir iespējama pie Baltinavas novada lauku attīstības konsultantes:
Pirmdienās 9.00 – 13.00; 14.00-16.00
Otrdienās 9.00-13.00; 14.00 – 16.00
Trešdienās 14.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 13.00