Pagarināts vērtēšanas termiņš skiču konkursam „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

Pagarināts vērtēšanas termiņš skiču konkursam „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

Baltinavas novada dome ir pagarinājusi termiņu skiču konkursam „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" līdz 2015.gada 1.augustam. Novada iedzīvotāji var apskatīt visas iesniegtās skices novada mājas lapā (skatīt šeit) vai Baltinavas novada bibliotēkā. Novada mājas lapā un bibliotēkā ir iespēja nobalsot par savu favorītu. Iedzīvotāju balsojuma rezultāti tiks ņemti vērā pie skiču vērtēšanas. (Nobalsot internetā iespējams šeit)

Cienījamie, baltinavieši, ja vēlaties, lai Jūsu favorīts uzvar, lūgums aktīvāk iesaistīties balsošanā!