Par konkursu "Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana"

Par konkursu

Vēl tikai līdz 1. augustam var nobalsot par savu favorītu skiču konkursā «Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana». Lūdzam, izmantojiet iespēju!

Novada iedzīvotāju balsošanai skicēm piešķirti numuri (darbu autori netiek publiskoti objektīvākai balsošanai)no 1 – 4 darbu iesniegšanas kārtībā. Arī balsošana notiek pēc numuriem.

Lai iepazītos ar iesniegtajām skicēm — grafiskā daļa (iesniegti 3 darbi), makets (iesniegts 1 darbs), skices moto – devīze, aprakstošā daļa, skulptūras vai dizaina objekti, tāmes, spiediet uz šo saiti: https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=...

vai arī apskatiet skices novada bibliotēkā (izvietotas darbu kopijas). Pēc iepazīšanā ar skicēm lūdzam izteikt savu viedokli, nobalsojot par Jūsuprāt labāko skici (novada mājaslapā, aizpildot aptauju- docs.google.com/forms/d/1LetvgMwMHouu9ArLiJBScToGv-vqWGEF4pXcoHVDGYE/viewform?c=0&w=1 vai klātienē nobalsojot bibliotēkā).

Nobalsot par savu favorītu iespējams no 1.jūnija līdz 1.augustam!

Uzvarētāju noteiks pēc lielākā pozitīvo punktu skaita, ko piešķirs vērtēšanas komisija un iegūtais iedzīvotāju balsojums.

Konkursa darbu vērtēšanas komisija lūdz novada iedzīvotājus būt aktīviem, nākt iepazīties ar iesniegtajām skicēm un izteikt savu viedokli balsojot. Būsim pateicīgi par katru balsojumu!

Balsojuma rezultāti tiks publicēti novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis".

Vērtēšanas komisijas vārdā Sarmīte Tabore