AP 2012.-2018.g. uzraudzības pārskats

AP 2012.-2018.g. uzraudzības pārskats

Cien.baltinavieši!

Ir iespējams iepazīties ar AP 2012.-2018.gadam uzraudzības pārskatu Nr.2 par programmas ieviešanu. Pārskatam ir pievienoti iedzīvotāju aptaujas anketas rezultāti, ieteikumi, priekšlikumi. Anketēšana tika veikta 2015.gada aprīlī — maijā.