Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi informatīvu materiālu par fonda atbalstu – «Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?».

Pārtikas un higiēnas preču komplektu izsniegšana ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss turpinās un šīs pakas var saņemt Baltinavas novada Sociālā dienesta telpās Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.