LEADER projekti Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novados

LEADER projekti Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novados

Balvu rajona partnerība ir uzsākusi raidījumu ciklu par realizētajiem LEADER projektiem Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novados. 10.raidījumu ciklā ir iekļauti projekti, kas realizēti sociālājā jomā. Šajā raidījumu ciklā ir Baltinavas novada realizētais projekts «Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novadā

Detalizētāka informācija