SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” administrācija informē:

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” administrācija informē:

  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs, onkologs Vita Monkeviča pieņems pacientus Balvu slimnīcas ambulatorajā daļā 2015.gada 9.septembrī no plkst.14.00.


  • 2015.gada 16.septembrī plkst.13.00 Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās notiks Balvu, Gulbenes, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu ģimenes ārstu, un ārstu speciālistu konference. Konferencē piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes profesors, kardiologs Oskars Kalējs un Rīgas Stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katedras profesors, gastroenterelogs Anatolijs Danilāns.


  • 2015.gada 2.oktobrī no plkst.13.30 Balvu slimnīcas ambulatorajā pacientus pieņems traumatologs Arnolds Skirmanis. Speciālists pacientus pieņems gan par maksu, gan ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.