Seminārs „Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšana”

Seminārs „Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšana”

SEMINĀRA MĒRĶIS: sniegt konkrētu un pēc iespējas vieglāk izprotamu informāciju par uzņēmējdarbības formām (SIA, IK, pašnodarbinātais u.c.), lai persona varētu veikt savas situācijas analīzi un pieņemt lēmumu par uzņēmuma reģistrēšanas formu, kā arī sniegt zināšanas par mikronodokļa pielietošanas iespējām.

MĒĶAUDITORIJA: uzņēmējdarbības uzsācēji, pašnodarbinātie, mājražotāji, jebkurš interesents, kuram ir juridiski neskaidri jautājumi par uzņēmējdarbības formām, to reģistrēšanu VID/UR.

NORISES VIETA: Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs" 2. stāva konferenču zālē (starpstāvā).
LAIKS: 25. SEPTEMBRĪ PLKST. 10.00

LEKTORS: juriste Natalija Kurakina

Pēc semināra diskusijas un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, arī nepieciešamības gadījumā individuāla saruna.

Semināram pieteikties zvanot „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs" projektu vadītājai " Guntai Božokai -26461435, rakstot gunta.bozoka@balvi.lv