Pašdarbnieku balle

Pašdarbnieku balle

20. janvārī Baltinavas kultūras namā aizvadīta pašdarbnieku balle “Krāsainie sapņi”. Kultūras nama radošie kolektīvi baudīja pelnīto atpūtu pēc radošajā darbā pavadītā gada un sumināja savus vadītājus, kuri saņēma pateicības rakstus par radošu un profesionālu kolektīvu vadīšanu un sapņu ķērājus, lai varētu piepildīt gan savus, gan kolektīvu dalībnieku sapņus. Pateicības saņēma jauktā kora vadītāja Aija Nagle, JDK “Kusti kust” un deju kopas “Gaspaža” vadītāja Irēna Kaša, Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Antoņina Krakope, sieviešu vokālā ansambļa vadītāja Marija Bukša, un amatierteātra “Palādas” vadītāja Anita Ločmele. Pasākuma oficiālā daļa izvērtās interesanta, jo kolektīviem nācās improvizēt un iziet no dažādām situācijām, kurās vadītājs nevar palīdzēt. Jāteic, ka visu radošo kolektīvu dalībnieki ar uzdevumiem godam tika galā un pierādīja, ka vadītāji viņus ir labi sagatavojuši.
Paldies Baltinavas kultūras nama pašdarbniekiem, kas vienmēr aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē un priecē skatītājus ar savu sniegumu. Paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu kolektīvu sagatavošanā gan skatēm, gan novada pasākumiem un prieks, ka viņi vienmēr ir gaidīti arī citur.


Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele
Foto: Vilhelms Laganovskis