Koru skatē Baltinavas novada jauktajam korim 2.pakāpes diploms

Koru skatē Baltinavas novada jauktajam korim 2.pakāpes diploms
22.aprīlī Alūksnes kultūras centrā notika Gulbenes, Alūksnes un Balvu koru apriņķa koru skate. Tajā piedalījās arī Baltinavas novada jauktais koris. Dziedātāji un diriģente Aija Nagle skatei bija labi sagatavojušies un rezultātā ieguva II pakāpes diplomu, savācot 38,11 punkus. Paldies koristiem un vadītājai Aijai Naglei par ieguldīto darbu, jo, lai gan esam mazs novads, varam lepoties ar krāšņu kori.
Lai jums veiksmīgs pēdējais gatavošanās posms Dziesmu svētkiem!