Nekustamo īpašumu izsole!

Nekustamo īpašumu izsole!

Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „SILAGAIĻI" ar kadastra Nr.38440030207 kas atrodas „Silagaiļi", Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1,0711 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena — EUR 800,00. Izsoles datums: 2015. gada 20. novembris plkst. 11:00. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz izsoles sākumam iemaksāt pašvaldības kasē vai naudas summu ieskaitīt Baltinavas novada domes bankas norēķinu „Citadele banka" kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV20PARX0019033900002 izsoles dalības maksu EUR 20,00 apmērā.

Tālr. uzziņām 29191320


Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „ČIGURI" ar kadastra Nr.38440010255 kas atrodas "Čiguri", Breksīnes c., Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3,62 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena — EUR 4400,00. Izsoles datums: 2015. gada 20. novembris plkst. 12:00. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz izsoles sākumam iemaksāt pašvaldības kasē vai naudas summu ieskaitīt Baltinavas novada domes bankas norēķinu „Citadele banka" kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­LV20PARX0019033900002­­­­­­­­­­­ izsoles dalības maksu EUR 20,00 apmērā.

Tālr. uzziņām 29191320