Baltinavas vidusskolā ciemojas Saeimas Izglītības komisijas deputāti

Baltinavas vidusskolā ciemojas Saeimas Izglītības komisijas deputāti


4.jūnijā Baltinavas vidusskolā ciemojās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu grupa. Tikšanās notika, atsaucoties Baltinavas novada domes deputātu iesniegumam, kurā baltinavieši lūdz Latvijas Austrumu pierobežas pašvaldību teritorijas lauku vidusskolām noteikt mazākus kritērijus nepieciešamajam minimālajam skolēnu skaitam 10.-12.klasēs. Pirms tam maija sākumā, lai aizstāvētu un argumentētu savu viedokli, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Rīgā piedalījās Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, deputāti Imants Slišāns un Lilita Kūkoja.
Par Saeimas deputātu vizīti Baltinavā un viņu pausto atbalstu pierobežai plašāk lasāms laikraksta «Vaduguns» 8.jūnija numurā.
Skat. Pielikumu