Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums

Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums

Šo gadu mēs visi Latvijā uzskatām par Latvijas 100- gades gadu. Mūsu Loginu jeb Syunu dzimta, papētot laika periodu atpakaļ, secināja, ka tieši 16. jūlijā vectēvam Jāzepam Loginam, kurš apglabāts Pliešovas kapos, aprit 100 gadi. Pagājušā gada kapusvētkos nolēmām, ka būtu jauki sanākt kopā un plašākā radu lokā paskatīties, kā šobrīd attīstījusies dzimta.

Tā nolēmām kopā paraudzīties vecvecāku Vinča (1879 – 1947) un Konstances (1880-1941) (dz.Kaņepe) Loginu pēcnācējos, kuri nāk no Slobadas ciema. Vinčam un Konstancei Loginiem bija 5 bērni –Tekla Kaņepe (mūžu nodzīvojusi Slobadā), Jāzeps Logins (mūsu vectēvs, pārcēlies uz Pleitovu, viņam ir 5 bērni, 7 mazbērni un 10 mazmazbērni ), Staņislavs Logins (kritis karā netālu no Stompakiem), Ieva Krakope (precējusies un aizgājusi dzīvot uz Bukām Viļakas novadā, ir 2 bērni, 4 mazbērni un 7 mazmazbērni), Marija Slišāne (precējusies un dzīvojusi Kangaros Viļakas novadā, ir 8 bērni, kuri savā laikā aizgājuši uz Valmieru. Šis dzimtas zars vēl nav pētīts.)
Šobrīd mūsu dzimtas salidojumā kopā sanāca 40 cilvēki. Pasākuma laikā izstaigājām vectēva dzimtās mājas Pleitovā. Vilhelms Logins novadīja jauku ekskursiju pa tuvējo apkārtni. Izrādīja veco dzimtas māju, kā arī kopā ar brāļiem izstāstīja jaukas atmiņas par bērnību. Pēc sarunām atklājās, ka mūsu vecvectēvs Vincs patiesībā uz Slobadu nācis iegātņos, bet īstās Syunu mājas ir turpat netālu uz robežas starp Pleitovu un Kašiem. Savukārt lielu pārsteigumu mums sagādāja Veneranda Seņka, ar kuru satikāmies jau Slobadas kapos, viņa sīki izstāstīja, kā Slobadā dzīvoja vectēvs Jāzeps bērnībā. Parādīja vecvectēva Vinča parakstu, ko bija ieguvusi no arhīva, un fotogrāfijas. Veneranda Seņka ļoti aizkustinoši izstāstīja arī to, kā karā kritis vectēva brālis Staņislavs Logins. Uzzinājām, ka vectēvam ir pusbrālis Vitālijs. Te arī uzzinājām, ka vecvectēva Vinča vecāki bija Odums Logins un Katrīne Jermacāne. Vēlāk apskatījāmies Slobadā mājvietu un devāmies uz Balkanu kalnu viesu māju svinēt satikšanās svētkus.
Paskatoties dzimtu kopumā, uz šo brīdi redzam, ka ir zari, kas attīstās un iet plašumā. Ir arī zari, kuriem neiet tik viegli un daudzi jau ir miruši. Ja skatās pēc profesijām, tad pārstāvētas ir dažādas nozares – uzņēmēji, zemnieki, robežsargs, mūziķis, grāmatveži, skolotājs, banku un biroju darbinieki. Tikai viens no mūsu dzimtas strādā ārzemēs. Saprotam, ka esam stipri piederīgi Ziemeļlatgalei, lai arī dzīvojam Bērzpilī, Balvos, Bukās (Viļakas novadā), Rīgā, Pūrē un Baltinavā.
Solveta Logina

Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 0Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 1Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 2Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 3Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 4Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 5Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 6Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 7Loginu jeb Syunu dzimtas salidojums 8