Lekcija par sirds un asinsvadu saslimšanām un to mazināšanu 22.augustā KN

Lekcija par sirds un asinsvadu saslimšanām un to mazināšanu 22.augustā KN

Izglītojoša lekcija par sirds un asinsvadu saslimšanām un to mazināšanu


22.08.2018. plkst. 13:00 Baltinavas Kultūras nama telpās


Aicināts ikviens, bet īpaši gaidīti iedzīvotāji vecumā 54+
Lekcijas mērķis – izzinošas informācijas sniegšana par paaugstinātiem riskiem saslimšanai ar sirds un asinsvadu slimībām personām pēc 54 gadu vecuma un diskusiju veidā ar lekcijas dalībniekiem identificēt šos riskus, to novēršanas pasākumus un veidus.
Pēc lekcijas ģimenes ārsta palīga pavadībā būs iespēja mērķa grupai veikt asinsspiediena mērījumus un glikozes un holesterīna līmeņa noteikšanu ar eksprestestu metodi, kā arī saņemt individuālas konsultācijas pēc iegūtajiem testu rezultātiem.


Lektore Silvija Gabranova