Baltinavieši Lietišķās mākslas izstādē "Radītprieks"

Baltinavieši Lietišķās  mākslas izstādē

Izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa” no 29. jūnija līdz 26. augustam bija skatāma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētkiem veltīta lietišķās mākslas izstāde „Radītprieks”.
Izstādē piedalījās vairāk nekā 1100 meistaru, kas darbojas 125 tautas lietišķās mākslas kolektīvos. Tajā vienkopus bija aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi. Ekspozīcija aicināja skatītāju tautas lietišķās mākslas žanrus uzlūkot kā kompleksa dzīvesveida un zināšanu sistēmas dažādas šķautnes.
Izstādes laikā tapa tautas mākslas meistaru veltījums Latvijas valsts simtajā jubilejā, pavisam ikdienišķs sadzīves priekšmets – grīdas celiņš. To Tautas lietišķās mākslas studijas «Rīdze» vadītāja un audēja Māra Maniņa virsvadībā veidoja vairāki desmiti audēju no dažādiem Latvijas novadiem. Tas tika darināts tradicionālajā un Latvijā plaši izmantotajā rožceliņa aušanas tehnikā. Katrs audējs valsts simtgades celiņā ieauda savu krāsu, joslu, rakstu – savu vēlējumu Latvijai.
22. augustā „Rīgas mākslas telpā” varēja ne tikai apskatīt izstādes darbus, bet arī iepazīt Baltinavas novada tradicionālo kultūru. Dienas garumā Aija Keiša apmeklētājus sagaidīja un priecēja ar latgaliešu sirsnīgajām dziesmām. Kā īstena latgaļu saimniece, Anita Kaša cienāja ar pašgatavotu sieru, maizi, medu. Iveta Gabrāne iepazīstināja ar pārmantotajām rokdarbu tradīcijām, seno cimdu rakstiem. Varēja apskatīt gan Baltinavas novada muzeja senos, gan adītāju Lucijas Loginas un Aelitas Mežales adītos cimdus. Atsaucoties Latvijas Nacionālā kultūras centra aizinājumam — papildināt tautas tērpus ar novadam atbilstošiem cimdiem, savus Abrenes cimda adīšanas noslēpumus atklāja Anita Kaša un Inga Lījvaka. Toms Buravecs ne tikai pats auda grīdceliņu, bet aušanas procesu ierādīja apmeklētājiem.


„Paldies Latvijas Nacionālajam kultūras centram, Lietišķās mākslas ekspertei Latvijā Lindai Rubenai par uzaicinājumu! Paldies Baltinavas novada Domei, muzejam, vidusskolai par atbalstu!
Milzīgs paldies Anitai Kašai, Aijai Keišai, Ingai Lījvakai, Lucijai Loginai, Aelitai Mežalei, Tomam Buravecam par paveikto darbu!”


Iveta Gabrāne

Baltinavieši Lietišķās  mākslas izstādē "Radītprieks" 0Baltinavieši Lietišķās  mākslas izstādē "Radītprieks" 1Baltinavieši Lietišķās  mākslas izstādē "Radītprieks" 2