Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde Nr.11

16.10.2015. plkst.15.00

1.Par budžeta izpildes gaitu.

2.Par grozījumiem budžetā.

3. Noteikumu „Par inventarizācijām" pārskatīšana.

4. Par aprūpes mājas pakalpojumu 2016.

5.Par personas ievietošanu pansionātā.

6.Citi jautājumi.