Darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs

Darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs

Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavas novada pašvaldības ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā tika atvērts Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs (VVKAC). Šādu iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Līdz ar to ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs vienuviet var izmantot vairāku iestāžu — Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumus.

VVKAC pakalpojumi tiek sniegti:

-klātienē saņemot iesniegumus papīra formā un nogādājot tos atbilstošajā iestādē;

-e-pakalpojumos portālā www.latvija.lv pieejamās informācijas sniegšanā.

Baltinavas novada pašvaldības VVKAC uzsācis savu darbību ar šī gada 2.oktobri un sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem.

VVKAC darba laiks:
Pirmdien: 8:30 – 17:00
Otrdien: 8:30 – 17:00
Trešdien: 8:30 – 17:00
Ceturtdien: 8:30 – 17:00
Piektdien: 8:30 – 17:00

(pārtraukums: 13:00 -13:30)