Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča

Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča


Baltinavas novada dome ir realizējusi ELFLA 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcība – “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projektu “Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000002.


Projekta mērķis:
1. atjaunot un saglabāt vietējās nozīmes kultūvēsturisko un arhitektūras pieminekli.
2. dažādot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu.
Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai» finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8824,70 euro. ELFLA finansējums sastāda 7942,23 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 882,47 euro.
Būvprojekts paredzēja:
▪ Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju aizpildīšanu).
▪ Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
▪ Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
▪ Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
▪ Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
▪ Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta saskaņā ar 1972. gada fotoattēlu.
▪ Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.
Projektu vadītājs Gatis Siliņš


Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča 0Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča 1Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča 2Atjaunota Brieksīnes kapu kapliča 3