3.novembrī Pāvilostā Baltinavas un Pāvilostas teātru kopizrāde "Apsolītā zeme"

3.novembrī Pāvilostā Baltinavas un Pāvilostas teātru kopizrāde


Sestdien, 2018.gada 3.novembrī Pāvilostā notiks pasākums — Baltinavas (Latgale) un Pāvilostas (Kurzeme) amatierteātri plašai publikai izrādīs savu kopizrādi “Apsolītā zeme”. Izrāde stāsta par maz Latvijas vēsturē atspoguļotu vēsturisku faktu – Latgaļu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē pagājušā gadsimta 30-tajos gados. Uzvedums top ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā “Iesaisties Kurzemē” finansiālu atbalstu.
Projektu “Kurzemes un Latgales kultūrtelpas mijiedarbības atspoguļojums” konkursam bija iesniegusi biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”. No 23 iesniegtajiem projektiem komisija izvēlējās 7, no kuriem viens bija biedrības projekts.
Ideja par kopēju izrādi radās pēc Pāvilostas amatierteātra viesošanās Baltinavā pagājušā gada rudenī. Tur iepazītie sirsnīgie latgalieši, dziesmas, viesmīlība, sirsnība un dzīvesprieks deva mums kurzemniekiem tik ļoti daudz pozitīvas enerģijas, ka nevarējām viņus neuzaicināt ciemos uz Kurzemi. Domājot par viesu uzņemšanu, atmiņā atausa reiz lasīts stāsts “Bernharda ceļš mūžībā” — par latgaļu ģimeņu pārcelšanos uz Sakas pagasta Grīņiem, kur viņiem tika solīta pašiem sava zeme, kur paši varēs veidot savu dzīvi pēc sava prāta un rocības. Dažādi bija šo dzimtu stāsti, vieni zemi nopirka, citi vinnēja loterijā. Tie, kas pirmie bija iedzīvojušies, nāca palīgos ģimenēm, kas no jauna ieradās Grīņos. Liesajā, mitrajā piejūras zemē, kur pati daba noteica citādus saimniekošanas veidus un apstākļus, viena pēc otras slējās guļbūves. Izveidojās sava kopiena ar savu kultūras pienesumu – latgaļu tautas dziesmām, večerinkām, ar savu reliģisko piederību — katoļticību, svētdienās pulcējoties pašu latgaļu celtajā dievnamā. Jaunā paaudze mācījās netālajā Sakas skolā, vēlāk Pāvilostā un vēlāk izklīda pa visu Kurzemi.
Stāstu par tēvu, kurš savulaik uz Grīņiem bija pārcēlies no Baltinavas, tā autors Vitālijs Sanders izdevis arī grāmatā ar nosaukumu “Dīvainā dzīve”. Viņš labprāt deva piekrišanu no sava daiļdarba izveidot izrādi. Lugu uzrakstīja Baltinavas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Anita Ločmele, ko Latvijā pazīst arī kā Danskovīti. Pēc lomu sadalījuma starp abu kolektīvu aktieriem abos kolektīvos norit mēģinājumi. Abiem amatierteātriem šī būs pirmā pieredze kopizrādes radīšanā. Tā neapšaubāmi būs laba meistarības pārbaude mūsu amatierteātriem.
Īpaši nozīmīgi un svarīgi par to runāt un jauno paaudzi ar šiem vēsturiskajiem faktiem iepazīstināt mūsu valsts simtgades gadā. Zinot savas valsts vēsturi, varam pārliecinošāk realizēt sevi šodienā un drošāk skatīties nākotnē!
Biedrības “PKVVC” vadītāja MARITA HORNA