Darba grupas sanāksme 4.decembrī

Darba grupas sanāksme 4.decembrī

4.decembrī uz sanāksmi sanāca “Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” Tematiskā darba grupa — “Pašvaldības darba organizācija, infrastruktūra, komunālo pakalpojumu attīstība, vides aizsardzība, dabas resursu izmantošana, sadarbības un uzņēmējdarbības attīstība” un Vadības grupa.
Tematiskās darba grupas vadītāja Sarmīte Tabore informēja par 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem un Darba grupas tematiskā satura projektu. Tāpat darba grupas sanāksmes dalībnieki apsprieda izvirzīto Attīstības programmas vīziju, izteica savus priekšlikumus.
Tematiskā darba grupa atbalstīja ideju virzīt uz 1.redakciju Baltinavas novada attīstības vīziju — Baltinavas novads attīstās kā patstāvīga administratīvi teritoriāla vienība ar ekonomisku izaugsmi, dabas, latgaliskās kultūras un tradīciju attīstību, nodrošinot visaptverošu labklājību novada iedzīvotājiem un iespēju labas izglītības ieguvei. Baltinavas novada nākotne – jaunas, darboties gribošas ģimenes, kuras vēlas dzīvot skaistā, sakoptā, latgaliskā novadā ar augstu dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa un atpūtas iespējām.


Tematiskā darba grupa