Izsaki viedokli par gaidāmo novadu reformu!

Izsaki viedokli par gaidāmo novadu reformu!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrija ir sagatavojusi administratīvi teritoriālās reformas projektu, kas paredz Latvijā pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Baltinavas novadu plānots pievienot Balvu novadam kopā ar Viļakas un Rugāju novadiem.


Lai sniegtu savu redzējumu un informētu novada iedzīvotājus par problēmām, ar kurām nāksies saskarties iedzīvotājiem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā, kā arī lai uzklausītu Baltinavas novada iedzīvotāju viedokļus sakarā ar ATR īstenošanu


Baltinavas novada iedzīvotāji tiek aicināti uz iedzīvotāju sanāksmi
2019.gada 3.maijā, plkst. 9:00
Baltinavas novada Kultūras namā, Kāsavas ielā 16, BaltinavaIedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus un jautājumus, saistītus ar administratīvi teritoriālo reformu:

• papīra formātā brīvā veidā uzrakstītu priekšlikumu
• kastītē Baltinavas novada domes ēkas 1.stāvā
• novada mājas lapā: www.baltinava.lv.


Piekšlikumus un jautājumus var iesniegt anonīmi. Tāpat sanāksmes dienā būs iespēja uzdot jautājumus gan mutiski, gan rakstiski.
Lūdzam novada iedzīvotājus būt aktīviem savas nākotnes lemšanā!


Baltinavas novada dome


Pielikumā «Aptauja par Administratīvi teritoriālo reformu»

Dokuments: