Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 29.aprīlī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 29.aprīlī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde nr. notiks 29.aprīlī plkst.10.30 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zālē ( 2.st.).


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Baltinavas novada moto un logo ideju konkursa rezultātiem.
2. Citi jautājumi.