Baltinavas novada domes darbalaiks pirmssvētku dienā 30.aprīlī

Baltinavas novada domes darbalaiks pirmssvētku dienā 30.aprīlī

Informējam, ka pirmssvētku dienā 30.aprīlī Baltinavas novada domes darbalaiks ir no 8.30 līdz 15.00.


1. maijs — Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena


Latvijas valstij šī diena ir īpaši nozīmīga, jo tiek svinēti divkārši, savstarpēji saistīti svētki — tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu — Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības — tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, darbu utt. 1. maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šos svētkus svin jau vairāk nekā simt gadu un to aktualitāte ir neapstrīdama joprojām.