Ārkārtas domes sēde 9.maijā

Ārkārtas domes sēde 9.maijā

Ārkārtas domes sēde Nr.7. notiks Kāsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 9.maijā, plkst.12:00 .


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Noteikumu «Kārtība, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2019.gada vasaras brīvlaikā Baltinavas novadā» projekta apstiprināšanu
2. Par Atzinības raksta pasniegšanu
3. Par iedzīvotāju aptaujas organizēšanas iespēju izskatīšanu sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu