13.maijā Finanšu komitejas sēde Nr.7.

13.maijā Finanšu komitejas sēde Nr.7.

Finanšu komitejas sēde Nr.7.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 13.maijā plkst. 11:00.


Darba kārtība:
1. Par budžeta gozījumiem iestāžu/struktūvienību budžetos
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādēm/stuktūrvienībām
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu pasākumam “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem”
4. Par finansējuma piešķiršanas iespējām Ikgadējā atvaļinājuma pabalsta piešķiršanai Baltinavas novada pašvaldības darbiniekiem
5. Par finansējuma piešķiršanas iespējām Latgales kultūras centra izdevniecībai V. A. grāmatas “Pēdas dzīves grāmatā” izdošanai
6. Par finansiāla atbalsta iespējām biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”politiski represēto personu salidojumam
7. Par pašizmaksas un maksas apstiprināšanu ēdināšanas pakalpojumam
8. Par nolikuma projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa izskatīšanu
9. Citi jautājumi