Paziņojums par nodarbinātības pasākumiem vasarā skolēniem!

Paziņojums par nodarbinātības pasākumiem vasarā skolēniem!

Baltinavas novada dome 2019.gadā piedāvā NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMU SKOLĒNU VASARAS BRĪVLAIKĀ. Aicinām skolēnus vecumā no 16 līdz 19 gadiem pieteikties skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam Baltinavas novada izglītības iestādēs.

Darba vietas ir paredzētas gan teritorijas labiekārtošanas jomā. Šogad plānots nodrošināt 3 darba vietas no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.jīlijam, sadalot nodabinātības pasākumos divos posmos — pirmais posms — no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 12.jūlijam (ieskaitot), otrais posms – no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 31.jūlijam (ieskaitot), lai dotu iespēju vasaras darbā iesaistīties lielākam skolēnu skaitam. Darba laiks jauniešiem ir 4 (četras) stundas dienā un 20 (divdesmit) stundas nedēļā. Pieteikties var Baltinavas novadā deklarētie jaunieši, kuri mācās Baltinavas novada izglītības iestādēs! Reģistrācija NVA no 13.maija plkst. 16:00 saitē: www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=5890&from=0 Iesniedzamie dokumenti Baltinavas novada domē Klientu apkalpošanas centrā (1.st.): Iesniegums (Aizpildīt veidlapu varēs arī uz vietas); Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (Apliecinājumu reģistrācijas dienā vecākam būs iespēja aizpildīt uz vietas). Pašvaldībā jāiesniedz: Ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti rindas kārtībā reģistrētiem skolēniem, ko izskatīs, ar novada domes priekšsēdētājas rīkojumu izveidota darba komisija. Iesniegumu iesniegšana par vēlmi piedalīties skolēnu vasaras praksē un ārsta izziņu par veselības stāvokli līdz 2019.gada 31.maijam jāiesniedz VPVKAC speciālistei (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 1.st.). Pēc termiņa beigām dokumenti netiek pieņemti.
Nodarbinātības pasākumus 50% apmērā finansē Baltinavas novada dome un 50% apmērā- Nodarbinātības valsts aģentūra.
Baltinavas novada dome