Baltinavas novada skaistākās sētas 2019

Baltinavas novada skaistākās sētas 2019

Šī gada maijā Baltinavas novada dome izsludināja konkursu “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”. Konkursa norises laiks bija no 20.jūnija līdz 20.jūlijam. Pretendentus (objektus) konkursam varēja pieteikt ēkas īpašnieks vai jebkura cita persona, kurai īpašnieks ir devis piekrišanu. Konkursa mērķis bija veicināt Baltinavas novada administratīvās teritorijas sakopšanu un ainavu veidošanu, rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā, motivēt novada iedzīvotājiem būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu, kā arī popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.


Konkursam tika pieteikti 13 īpašumi. Jūlijā komisija 5 cilvēku sastāvā brauca lūkot novada skaistākās un sakoptākās sētas un vienprātīgi nolēma, ka jāgodina visi pretendenti. 10.augustā Baltinavas novads sirsnīgi un skaisti nosvinēja savas pastāvēšanas pirmo desmitgadi. Arī sakoptāko sētu īpašnieki tika godināti šai dienā Baltinavas muižas parkā svētku koncerta laikā. Katram tika izsniegta Pateicība un dāvanā katram pa interesantam košumkrūmam:


Valentīna un Edmonds Kaši (PATEICĪBA par plaši koptu lauku sētu “Ausmas” ar pārdomātu puķu un mūžzaļo krūmu stādījuma akcentiem).
Aija Keiša (PATEICĪBA par veiksmīgi izmantotu reljefu un daudzveidīgi, augstvērtīgi apzaļumotu, praktiski iekārtotu plašo dārzu lauku sētā “Siltumi”). Balvā – rododendrs.
Aelita un Edgars Mežali (PATEICĪBA par racionāli izveidotu un labi koptu mājas dārzu un tai pieguļošo teritoriju lauku sētā “Gaigali”).
Janīnai un Aldim Keišiem (PATEICĪBA par labi koptu, ziedošiem, košiem ziedu akcentiem veidotu, funkcionāli daudzveidīgu un praktiski iekārtotu pagalmu un dārzu).
Valentīnai Daukstei (PATEICĪBA par lielu ieguldījumu bagātīgu augu un mazo skulptūru dārza veidošanā).
Ingrīdai un Jānim Briežiem (PATEICĪBA par gaumīgi izveidotu, koptu dārzu, rotātu ar mūžzaļo krūmu, ziedu akcentiem, bērnu rotaļu laukumu, atpūtas zonu).
Veltai un Andrim Ločmeļiem (PATEICĪBA par profesionāli veidotu, savdabīgu un formās bagātu dārzu).
Elizabetei un Guntaram Zelčiem (PATEICĪBA par kompozicionāli līdzsvarotu dārzu ar atpūtas zonu lauku sētā “Rudzupuķes”).
Ilonai un Ivaram Mežaliem (PATEICĪBA par labi koptu, mājīgi izveidotu un pārdomāti veidotu dārza ainavu).
Marutai un Vjačeslavam Gamaziniem (PATEICĪBA par kompozicionāli labi izveidotu un perfekti koptu mājas pagalmu un piemājas dārziņu).
Ainai Ločmelei (PATEICĪBA par rūpīgi izveidotu, spilgtu, krāsās daudzveidīgu ziemciešu mājas dārzu lauku sētā “Asteres”).

Marijai un Vasīlijam Bilejiem (PATEICĪBA par labi koptu, mājīgi izveidotu, ainavisku un mazām skulptūrām iedvesmotu dārzu).
Irinai Nikolajevai (PATEICĪBA par interesantu, radoši izveidotu mazo skulptūru dārzu).


Lepojamies, ka mūsu mazajā novadā ir daudz gaumīgu, sakoptu un ar mīlestību veidotu vietu un aicinām uz sadarbību arī nākošajos konkursos!


Baltinavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska

Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 0Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 1Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 2Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 3Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 4Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 5Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 6Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 7Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 8Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 9Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 10Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 11Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 12Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 13Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 14Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 15Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 16Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 17Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 18Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 19Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 20Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 21Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 22Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 23Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 24Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 25Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 26Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 27Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 28Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 29Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 30Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 31Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 32Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 33Baltinavas novada skaistākās sētas 2019 34