Pieteikšanās uz kustamās mantas izsoli (turpinājums)

Pieteikšanās uz kustamās mantas izsoli (turpinājums)

Baltinavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz sekojošu kustamo mantu izsolei:

Ekskavators EO 3322;
Pasažieru autobuss FIAT DUCATO.


Izsole notiks starp personām, kas rakstiski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas būs pieteikušies izsolei. Pieteikumu izsolei iesniegt Baltinavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Kārsavas ielā 16. Ziņas par transporta līdzekli izsoles noteikumos. Noteikumi pielikumā.