Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde 4.septembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde 4.septembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.10. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 4.septembrī plkst. 11:00.DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dzīvokļa rindas izskatīšanu.