Pateicības mirklis Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā

Pateicības mirklis Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā

17. novembrī, Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā skolēni un skolotāji pulcējās pateicības pasākumā. Tika apbalvoti skolēni, kas 2014./2015. mācību gadāindividuāli ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu un Latgales reģiona mācību olimpiādēs un konkursos. Balvas 27 skolēniem sarūpējuši baltinavieši- Velta Mītke (skolas absolvente, triju skolēnu māte un vecāku pārstāve Skolas padomē), Rolands Keišs (skolas absolvents un Baltinavas novada deputāts), kā arī Saeimas deputāti no Latvijas reģionu apvienības Juris Viļums un Mārtiņš Bondars.

Pasākumu ievadīja Sonoras Loginas (5.klase) skandētā latgaliešu tautasdziesma un direktora uzruna. Skolotāji saņēma pateicības rakstus par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem. Skolēni balvas saņēma no Veltas Mītkes un Jura Viļuma rokām. Pasākumā piedalījās Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kas skolēnu atbalstītājiem pasniedza pateicības rakstus, kā arī Skolas padomes priekšsēdētājs- vecāku pārstāvis Vilhelms Laganovskis. Mūsu bērnu un jauniešu apbalvotāji saņēma skolas „Paļdis!" rakstus un medus burciņas no Imanta un Ingrīdas Bleidelu zemnieku saimniecības „Grantiņi".Noslēgumā uz Latvijas, Latgales un Baltinavas novada karogu fona tapa skolēnu, skolotāju un labvēļu kopbilde.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis kādā intervijā pirms Latvijas valsts svētkiem teica: „Latvija esam mēs katrs!" To papildinot, gribas teikt, ka mēs ikviens- skolēns, skolotājs, vecāks, uzņēmējs, deputāts novadā vai valstī, pašvaldības darbinieks, katrs ar savu darbu un attieksmi veidojam mūsu kopējo valsti. Mācību darbs ir ieguldījums savas valsts rītdienā! Vēlreiz paldies Baltinavas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos! Lai par to ir gandarījums pašiem un lai to novērtē līdzcilvēki!

Sirsnīgs paldies Veltai Mītkei, Rolandam Keišam, Jurim Viļumam un Mārtiņam Bondaram!Paldies par atbalstu Imantam un Ingrīdai Bleideliem! Paldies par kopīgo pasākumu skolotājiem, skolēniem, visiem, kas tajā piedalījās! Paldies pašvaldības vadītājai Lidijai Siliņai par kopā būšanu un labiem vārdiem! Paldies Vilhelmam Laganovskim par šī un daudzu citu skolas pasākumu dokumentēšanu foto un video materiālos! Paldies Sonorai par skanīgo tautasdziesmu!

(fotogalerija no pasākuma apskatāma šeit)

Teksts: Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors,

foto: Vilhelms Laganovskis