Aizvadīts Valsts svētku pasākums

Aizvadīts  Valsts svētku pasākums
<p "="">17.novembrī Baltinavas Kultūras namā notika svinīgs Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Pasākuma atklāšanā domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore svinīgajā runā uzsvēra: “1918. gada 18. novembris — Latvijas valsts pasludināšana, ar šo datumu sākas Latvijas Valsts vēsture un ar šo datumu sākas Latvijas valsts ceļš! Gadu atpakaļ mēs visi kopā svinējām visnozīmīgākos mūsu valsts un ikkatra Latvijas iedzīvotāja dzīves svētkus – mūsu Latvijas 100 gadus! Šodien svinam 101. dzimšanas dienu! (..) Mēs Baltinavas novadā varam lepoties ar daudziem un ar ikkatru cilvēku. Katrs ir devis savu mazāku vai lielāku ieguldījumu, lai pastāvētu un attīstītos novads, lai skolēniem būtu iespēja apgūt zināšanas. Sveicu visus baltinaviešus un ciemiņus 101. Latvijas dzimšanas dienā! Novēlu saliedētību un ticību saviem un novada spēkiem, izturību un sirdsuguntiņu ikdienas darbos! Dievs, svētī Latviju!”
Pasākuma laikā tika sveikti balvas “Baltinavas novada lepnums 2019” laureāti: “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Aijai Keišai “Par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības rakstsSilvijai Gabranovai “Par atsaucību un individuālu attieksmi pret katru cilvēku”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Arnim Višņakovam “Par pašaizliedzīgu un nesavtīgu brīvprātīgo darbu novada labā”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Silvijai Buklovskai “Par brīvprātīgo darbu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts brāļiem Laram un Nilam Miethke “Par nesavtīgu rīcību un brīvprātīgo darbu radošo ideju realizēšanā Baltinavas novadā”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Agritai Luīzei Kušnirei “Par sabiedriski aktīvu un radošu pētniecisko darbību Baltinavas novadā”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Ilonai un Andrim Keišiem “Par darba tikuma un cilvēcisko vērtību godā turēšanu”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Edmundam Bukšam “Par veiksmīgu bioloģiskās saimniecības izveidošanu un aktīvu darbību tūrisma attīstībā Baltinavas novadā”, “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Venerandai Andžānei “Par mūža ieguldījumu Baltinavas novada atpazīstamības veicināšanā”, “Baltinavas novada Lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim un tā vadītājai Antoņinai Krakopei “Par nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanu un novada atpazīstamības veicināšanu ārpus novada robežām”.
Baltinavas novada domes Atzinības raksti tika pasniegti Anastasijai Ločmelei “Par cilvēka mūža godu bagātināšanu ar muzikāliem priekšnesumiem un Baltinavas draudzes kora vadīšanu”, Maijai Stepiņai “Par ilggadēju ieguldījumu Baltinavas novada pašvaldības darbā”, Maritai Kušnirei “Par ieguldījumu Baltinavas novada neformālās izglītības attīstībā, kā arī kristīgo tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm”, Marijai Bukšai par ilggadēju kvalitatīvu pedagoģisko darbu sakarā ar dzīves jubileju,Inārai Bubnovai par ilggadēju un kvalitatīvu darbu un sakarā ar dzīves jubileju. Priesteris Staņislavs Prikulis savukārt kopā ar laba vārdiem dāvināja Nemitīgās palīdzības Dievātes svētbildītes. Noslēgumā pasākuma apmeklētājus priecēja dziesminieks Ēriks Loks ar liriskām dziesmām.
Fotogalerija skatāma šeit
www.facebook.com/baltinavasnovads
www.draugiem.lv/baltinavasnovads