Baltinavas vidusskolas skolēni konkursa “Profesijas dzejoļos un zīmējumos” apbalvošanas pasākumā

Baltinavas vidusskolas skolēni konkursa “Profesijas dzejoļos un zīmējumos” apbalvošanas pasākumā

Otrdien, 26. novembrī, pieci Baltinavas vidusskolas skolēni: Helēna Slišāne, Emma Zelča, Janeks Supe, Rihards Kokorevičs un Elvis Keišs, tika aicināti uz Balviem, lai saņemtu apbalvojumus par piedalīšanos konkursā “Profesijas dzejoļos un zīmējumos”.
Pavisam konkursā piedalījās ap 80 skolēniem no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. No Baltinavas vidusskolas savus dzejoļus un zīmējumus bija atsūtījuši aptuveni 20 skolēni. Diplomus un dāvaniņas saņēma ļoti daudzi skolēni, bet īpašas balvas tika 1. – 3. vietu ieguvējiem.
Balvu pamatskolā pasākums sākās ar robotikas meistarklasi. Robotikas pulciņa vadītāja Gunita Pugeja iepazīstināja bērnus ar robotiem, kopīgi noskaidroja, kas ir robots un kas ir vajadzīgs, lai robots darbotos. Bērni ar lielu interesi un aizrautību vadīja robotus.
Pēc stundu ilgas darbošanās visi devāmies uz kafejnīcu “Zebra”, kur notika laureātu apbalvošana.
Sākumā mūs uzrunāja karjeras izglītības speciālistes Anita Langovska un Lidija Ločmele. Pasākums bija ļoti interesants, bērni ļoti priecājās ne tik daudz par diplomiem kā balvām, ko bija sarūpējuši sponsori.
Interesanti bija tas, ka balvu pasniedza tās profesijas pārstāvis, par kuru bērns bija rakstījis dzejoli. Skolēni cienājās ar garšīgajām picām, kuras varēja ne tikai nogaršot, bet kārtīgi pieēsties. Pasākums izvērtās interesants, izzinošs, bagāts un garšīgs.


Irēna Kaša


Paldies, karjeras izglītības konsultantei Lidijai Ločmelei par piedāvāto iespēju piedalīties konkursā.
Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.