Baltinavā ciemojas vēstures skolotāji

Baltinavā ciemojas vēstures skolotāji

2015. gada 23. oktobrī Baltinavas vidusskolā un Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika starpnovadu vēstures un kulturoloģijas skolotāju metodiskā apvienība. Sanāksmes dalībniekus sākumā sveica Baltinavas vidusskolas vokālais ansamblis „Vērmelīte". Pēc iepazīšanās ar Baltinavas vidusskolu, metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne iepazīstināja ar jaunākajām teorētiskajām nostādnēm mācību priekšmetu mācīšanā. Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja Inta Ludborža stāstīja par savu pieredzi, darbojoties projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos". Sīkāk skolotāja iepazīstināja ar nodarbības „Migrācija – globālais un personīgais" materiāliem. Semināra turpinājumā vēstures skolotāji kopā ar Baltinavas vidusskolas direktoru Imantu Slišānu izstaigāja Baltinavas apkārtnes ievērojamākās vietas– Puncuļovas pilskalnu, nacionālo un sarkano partizānu cīņu takas Grīvas mežos, Meiteņu kalniņu u.c. Braucienā pa Baltinavas novada vēsturiskajām vietām skolotājiem piebiedrojās arī Baltinavas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Vēstures skolotāju MA noslēdzās Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Vēstures skolotāja Marita Kušnire savā stāstījumā pāršķirstīja skolas vēstures lappuses, bet skolas direktore Inta Vilkaste iepazīstināja ar skolas telpām, kā arī ar lepnumu rādīja skolotāju un skolēnu darinātos darbus.

Teksts: Inta Ludborža,

Foto: Imants Slišāns

Baltinavā ciemojas vēstures skolotāji 0Baltinavā ciemojas vēstures skolotāji 1Baltinavā ciemojas vēstures skolotāji 2