PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VPVB

PAZIŅOJUMS  PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VPVB

Ietekmes uz vidi (IVN) novērtējums sakarā ar AS Latvijas valsts meži plānotajām darbībām Jegorovas purvā, kas atrodas Baltinavas novadā, ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam.

<p "="">
Ietekmes uz vidi novērtējums pieejams www.vkb.lv


Paziņojuma tekstu skatīt Pielikumā

Dokuments: