8.martā Sīvīšu dīnas čaja piecpušdīna

8.martā Sīvīšu dīnas čaja piecpušdīna

8.martā plkst.14:00 Baltinavas kultūras namā notiks Sieviešu dienai veltīts pasākums «Sīvīšu dīnas čaja piecpušdīna».