Zemes gabali, kuri nododami nomā

Zemes gabali, kuri nododami nomā

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2020. gadā 1.pusgadā


Pēc Baltinavas novada domes 2020.gada 18. februāra lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2020.gada 9.aprīlim, norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus (pielikumā fails ar zemesgabalu sarakstu).