Finanšu komitejas sēde Nr.4.

Finanšu komitejas sēde Nr.4.

Finanšu komitejas sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 17.martā, plkst. 14:00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par noteikumu projekta “Tirgus cenas aptaujas veikšanas kārtība Baltinavas novada pašvaldībā” izskatīšanu.
2. Par saskaņojuma sniegšanu Balvu novada pašvaldībai.
3. Par zemes vienības atsaukšanu no nomas tiesību izsoles procedūras.
4. Par debitoru parādu izskatīšanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas vidusskolai, veļas automāta iegādei.
6. Par tālāko pagaidu rīcību finansējuma izlietojumā.
7. Par finanšu iespēju izskatīšanu pēc TCA rezultātiem, telpu atjaunošanas darbiem KN.
8. Par finansējuma piešķiršanas iespējām traktora iegādei Saimnieciskās nodaļas tehniskajam nodrošinājumam.
9. Par mērķu, ideju, uzdevumu, rīcības, provizoriskās finanšu tāmes izskatīšanu vasaras nometnei/vasaras skolai Baltinavas izglītības iestādēs.
10. Citi jautājumi.