Novada domē ierobežota apmeklētāju pieņemšana!

Novada domē ierobežota apmeklētāju pieņemšana!

Baltinavas novada domē un institūcijās no 2020. gada 17.marta plkst. 13:00 līdz 2020. gada 14. aprīlim tiks ierobežota apmeklētāju pieņemšana.


Baltinavas pašvaldības kase nevarēs veikt skaidras naudas norēķinus.

Novada bibliotēkā netiks veikta grāmatu apmaiņa un tiek atcelti visi citi pakalpojumi.

Bāriņtiesa neveiks notariālās darbības.

Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 22470282 vai 26393109.


Lūdzam valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā iesniegt iesniegumu:
1)parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu baltinava@pakalpojumucentri.lv
2)izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties “Iesniegums iestādei” un izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
3)atstājot iesnieguma oriģinālu vējtverī (priekštelpā) tam īpaši paredzētā kastē.


Ja apmeklētājam nav iespējas iesniegt iesniegumu kādā no iepriekš minētajiem veidiem, tad, piezvanot uz Klientu apkalpošanas centru, tā darbinieks izvērtēs pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību un tikai tad noteiks tikšanos klātienē, ja jautājuma risināšana būs neatliekama vai neiespējama attālināti, izmantojot iepriekš norādītos iesniegumu iesniegšanas veidus.
Klientu apkalpošanas centra tālr.: 66954808, e-pasts: baltinava@pakalpojumucentri.lv


Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski izmantojot Baltinavas novada pašvaldības mājas lapā pieejamo kontaktinformāciju.


Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai Baltinavas novada mājaslapā.
Baltinavas novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju būt saprotošiem un atbildīgiem pret savu, savu tuvāko un apkārtējo veselību un drošību!