Attālinātas mācības Baltinavas vidusskolā

Attālinātas mācības Baltinavas vidusskolā

12. martā Latvijas valdības izsludinātā ārkārtas situācija saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību ieviesa straujas un iepriekš neprognozētas pārmaiņas arī skolas ikdienā. Piektdienā, 13.martā, kas bija pēdējā mācību diena pirms pavasara brīvdienām, skolēni visā valstī uz skolu vairs nedevās. Tika atcelti martā plānotie 12. klases centralizētie svešvalodu eksāmeni. Pēc brīvdienām skolai bija jāpārorientējas uz attālinātu mācību procesu. Šobrīd nevienam nav atbildes, cik ilgi būs šāda situācija, bet ir gūta pirmā pieredze mācību darbam attālināti.
Izveidota “Attālināta mācību procesa organizēšanas kārtība Baltinavas vidusskolā”. Par neatņemamu mācību darba instrumentu ikdienā kļuvušas informācijas tehnoloģijas. Gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki dažās dienās pilnveidojuši savas IT lietošanas prasmes. Galvenā platforma attālinātajam mācību procesam (gan darba uzdevumu došanai, gan atgriezeniskajai saitei) ir “e-klase”. Saziņai darbojas WhatsApp grupas, tiek izmantoti dažādi interneta resursi, ir iespēja darboties arī video tiešsaistes režīmā. Katrā ziņā tā ir jauna pieredze, mācāmies mēs visi.
Lai izvērtētu pirmās attālinātā mācību procesa nedēļas pieredzi, Baltinavas vidusskola visiem skolēnu vecākiem lūdza tiešsaistē aizpildīt izveidoto aptaujas anketu. Piemēram, šādi jautājumi bija vecākiem adresētajā aptaujā- Vai jūsu bērns šajā nedēļā bija pārslogots ar uzdevumiem? Kurā mācību priekšmetā bērns lūdza jūsu palīdzību? Kurā mācību priekšmetā šonedēļ jūsu bērnam bija pārāk liela slodze vai nesamērīgi daudz uzdotās mācību vielas? Vai skolotājs sniedza atgriezenisko saiti (atbildēja uz jautājumiem, komentēja bērna darbus)? Vai jūs kā vecāks bijāt ļoti noslogots, lai palīdzētu bērnam mācīties? Kādas tehnoloģijas bērnam ikdienā ir pieejamas (dators, telefons, vecāka telefons, vecāka dators, planšete)? Vai sagādāja grūtības komunikācija ar kādu no skolotājiem? Vai bija skaidrs, kā un kur jāsūta uzdevumi? Kādi būtu jūsu komentāri, sajūtas, ieteikumi turpmākam darbam?
Paldies visiem vecākiem par sniegtajām atbildēm uz šiem un citiem jautājumiem!Kopumā pēc pirmās nedēļas var teikt, ka mācību process skolā attālinātā režīmā norit optimāli. Vecāku sniegtās atbildes un komentāri pietiekoši detalizēti parāda esošo situāciju pēc pirmās attālinātā mācību darba nedēļas.
Protams, ārkārtas situācija ieviesusi milzīgas izmaiņas skolas ārpusstundu aktivitātēs. Apstājusies gatavošanās vasarā plānotajiem skolēnu Dziesmu un deju svētkiem (nav iespējami kopmēģinājumi un skates). Atcelti praktiski visi ārpusstundu pasākumi, daudzas plānotās aktivitātes. Piemēram, “Piena spēka kausa” volejbola finālsacensības Rīgā (divas mūsu skolas komandas bija izcīnījušas tiesības piedalīties finālā Rīgā), atcelti visi valsts programmas “Latvijas skolas soma” plānotie braucieni, atceltas olimpiādes un konkursi, kas vēl nebija notikuši (piemēram, aprīlī tradicionālā reģionālā latgaliešu valodas olimpiāde un skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”). Sarakstu varētu turpināt. Dzīve “nolikta uz bremzēm” gandrīz visās jomās.
Tomēr, galvenais ir mierīgi un stabili pārdzīvot šo sarežģīto laiku. Katra krīze ir arī jauna iespēja. Arī šī situācija mums katram dot iespēju ko mācīties, iespējams, ka arī sakārtot un pārvērtēt lietas. Lai izdodas no šīs krīzes iziet veseliem un vēl stiprākiem! Sargāsim sevi, savus mīļos un visus līdzcilvēkus!


Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors