Ārkārtas domes sēde Nr.5.

Ārkārtas domes sēde Nr.5.

Ārkārtas domes sēde Nr.5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 6.aprīlī plkst. 14:00


Darba kārtība
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu 1.-4.klašu skolēniem ārkārtas situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.
3. Par ēdināšanas nodrošināšanu 5.-9..klašu skolēniem ārkārtas situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.
4. Par ēdināšanas nodrošināšanu 10.-12..klašu skolēniem ārkārtas situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, un krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm pandēmijas Covid – 19 rezultātā.
5. Par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ārkārtas situācijas laikā.