Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2020. gada 13. maijā plkst. 9.30


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu norisi vasaras periodā.
2. Par Atzinības raksta pasniegšanu.
3. Par Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņu — olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanu.
4. Citi jautājumi.