Izmaiņas ambulatorajā pieņemšanā

Izmaiņas ambulatorajā pieņemšanā

Ar pagājušo nedēļu Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā atjaunota lielākā daļa valsts apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu.
No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus.

Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.
Lielāko reorganizāciju šajā situāciju piedzīvojuši apvienības ambulatoro pieņemšanu speciālisti.
Lai nodrošinātu stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmu nekrustošanos, uz Balvu poliklīniku, Krasta ielā 1 pārceltas arī ķirurga, onkologa, neirologa, alergologa un kardiologa pieņemšanas, kā arī fizikālās medicīnas pakalpojumi un veloergometrija, kas līdz ārkārtas situācijas sākumam atradās Balvu slimnīcas ēkā.
Tāpat atgādinām, ka visi pakalpojumi tiek sniegti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.
Lūgums pacientiem, kas ierodas uz ambulatoriem izmeklējumiem un konsultācijām, ievērot noteiktos epidemioloģiskos pasākumus infekcijas izplatīšanās riska mazināšanai. Neievērojot šos nosacījumus, ārstniecības personām ir tiesības atteikt izmeklējumus un konsultācijas.
Pacientu un darbinieku drošībai, lai ievērotu distanci un mazinātu savstarpējo kontaktu iespēju, pacientus aicinām uz vizītēm ierasties ne agrāk kā 10 minūtes pirms noteiktās konsultācijas laika, kā arī izvērtēt nepieciešamību ņemt līdzi pavadošās personas.
Par pierakstiem interesēties poliklīnikas reģistratūrā: 64507001


Lana Upīte
SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība»
izpilddirektora p.i.
m.t. +371 26517685