Balvu Centrālā bibliotēka -uzņēmējiem draudzīga vieta

Balvu Centrālā bibliotēka -uzņēmējiem draudzīga vieta

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Balvu Centrālā bibliotēka -uzņēmējiem draudzīga vieta


Pārrobežu sadarbības projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam ” (Not just books) LV-RU-010 ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka ir iegādājusies grāmatas, kuras varētu būt noderīgas uzņēmējdarbības attīstībai gan janiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem. Grāmatu iegāde turpinās un bibliotēkas plauktos ieplūst arvien jauni un vērtīgi resursi.
Grāmatu saraksts ir aplūkojams Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.balvurcb.lv sadaļā “Ne tikai grāmatas”. Ja kāda no tām jūs ir ieinteresējusi, bet jūs neesiet bibliotēkas lietotājs, lūdzu, sazinies ar bibliotēku tel.:64522111.