Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemesgabalu nomu

Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemesgabalu kad. nr. 3844 004 0039 (1,377 ha) un 3844 004 0132 (2,6 ha) nomu. Zemesgabala nomas tiesību pretendenti aicināti pieteikties 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā, iesniedzot rakstisku iesniegumu