Baltinavas novada Zoles čempionāta rezultātu apkopojums

Baltinavas novada Zoles čempionāta rezultātu apkopojums

Vārds, Uzvārds

1.posms

2.posms

3.posms

4.posms

5.posms

Triju posmu labākie rezultāti

6.posms

Kopā

Vitolds Tabors

21

15

10

18

16

55

18

73-1.vieta

Edgars Bukšs

19

-

10

6

-

35

-

35

Valdis Ločmelis

18

17

12

11

13

48

8

56 -9.10.vieta

Andris Ločmelis

18

15

18

16

17

53

19

72 – 2.-3.vieta

Aleksandrs Larionovs

15

-

15

20

13

50

14

64 -6.-7.vieta

Henriks Logins-Slišāns

14

-

-

-

-

-

-

14

Aivars Boldāns

13

10

11

9

5

34

10

44

Inga Careva

12

18

17

14

12

49

17

66 – 5.vieta

Andris Logins

12

8

16

14

20

50

14

64-6.-7.vieta

Oskars Ločmelis

12

-

-

12

-

-

12

-

Slaviks Bistrovs

12

8

9

5

14

35

10

45

Armīns Matisāns

12

-

14

8

-

34

-

34

Sergejs Romanovs

12

14

11

13

11

39

14

53

Dzintars Meščanovs

11

8

16

14

12

42

11

53

Vilhelms Jermacāns

10

13

8

12

11

36

11

47

Guntars Zelčs

8

16

10

16

12

44

12

56 -9.10.vieta

Līga Careva

8

8

-

-

-

-

-

-

Artis Sproģis

7

16

10

10

14

40

-

40

Raimonds Leicāns

6

11

13

7

15

39

8

47

Francis Bukšs

-

22

18

19

8

59

12

71-4.vieta

Guntis Kūkojs

-

18

-

-

-

-

-

-

Juris Sutugovs

-

14

21

16

17

54

18

72 -2.-3.vieta

Andris Bitainis

-

12

-

-

-

-

-

-

Jurijs Circenis

-

11

12

16

9

39

9

48

Valdis Keišs

-

10

11

10

-

31

-

31

Jānis Kašs

-

10

14

14

6

38

12

50

Jānis Sisojevs

-

10

13

8

17

40

20

60-8.vieta

Juris Slišāns

-

6

8

9

-

23

-

23

Antons Sutugovs

-

-

19

2

-

-

-

-

Arkādijs Mežals

-

-

16

7

10

33

16

49

Einārs Kornejs

-

-

15

18

8

41

14

55

Kaspars Zelčs

-

-

13

-

-

-

-

-

Rolands Keišs

-

-

13

-

-

-

-

-

Renārs Kornejs

-

-

12

12

18

42

9

51