Baltinavas MMS vizuāli plastiskās mākslas konkursā.

Baltinavas MMS vizuāli plastiskās mākslas konkursā.

Startējam Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā

Kā jau katru gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām rīkoja Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursu zīmēšanā. Šī gada Valsts konkursa tēma bija – «Kustības attēlojums zīmējumā».

Konkursam bija divas kārtas. I kārtas dalībnieki bija profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu 1.-7. klašu audzēkņi. Konkursa I kārtu organizējām savā skolā.

Izvērtējot skolēnu darbus, atbilstoši konkursa I kārtas rīkotāju izstrādātajiem kritērijiem, un, pamatojoties uz konkursa I kārtas rezultātiem, izvirzījām dalībniekus konkursa II kārtai – Aletu Ločmeli -I vecuma grupā no 8-10 gadiem, Nilu Miethke un Domeniku Slišānu — II vecuma grupā no 11-13 gadiem, Līnu Punduri un Ilzi Jermacāni — III vecuma grupā no14-16 gadiem.

Konkursa II kārtu organizēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, uz kuru devās mūsu skolas 2., 6. un 7. klašu audzēkņi. Visās vecuma grupās skolēni strādāja pie pētnieciskā zīmējuma- 1.jaunākā grupa eksperimentāja ar ūdeni, krāsu, tušu un zīmēja interesantu ūdens kustību izvēlētajā tehnikā; 2. vidējā grupa izvēlējās augli, grieza, pētīja tā daļas, vēroja izmaiņas un zīmēja; 3. vecākā grupa zīmēja vienotu figurālu kompozīciju ar vismaz 2 figūrām, kas attēlo konkrēto kustību ( piem. noliecies, sēdošs cilvēks utt.).Darbā bija jāpielieto izteiksmes līdzekļus un paņēmienus, kas izceļ figūru izteiksmīgumu un pārliecinoši jāattēlo konkrēto darbību, neakcentējot uzmanību uz apģērbu, vidi un priekšmetiem. Aleta, Nils, Domeniks, Līna, Ilze ar paveikto konkursā bija apmierināti. Pārvarot bailes, uztraukumu, tomēr ar uzdevumu izpildi visi veiksmīgi bija tikuši galā.

Rīgā Valsts konkursa darbus izvērtēja kompetenta žurija – mākslinieki Ivars Heinrihsons, Liena Bondare, Kristīne Graudule, Klāvs Upacieris. Jaunākajā grupā atzinību valstī izpelnījās Baltinavas mūzikas un mākslas skolas audzēkne 2.klases audzēkne Aleta Ločmele.

24.aprīlī uz Siguldu Mākslu skolu Baltais Flīģelis devās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša, skolotājas — Lilita Kūkoja, Sandra Bukša, lai piedalītos valsts konkursa Kustība zīmējumā noslēguma semināru.Pedagogi iepazinās ar audzēkņu konkursa darbiem, Valsts konkursa izvērtējumu un piedalījās konkursa uzvarētāju apbalvošanā. Skolotājas Iveta Gabrāne un Indra Keiša sagatavoja skolēnu darbu ekspoziciju, kura tika izlikta Mākslu skolā Siguldā.