Klavierspēles mūzikas festivāls Rēzeknē

Klavierspēles mūzikas festivāls Rēzeknē

Klavierspēles mūzikas festivāls Rēzeknē

Tradicionāli aprīļa beigās Rēzekņē notiek klavierspēles festivāls.24. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola pulcēja visu 11 Ziemeļlatgales mūzikas skolu 8. klašu audzēkņus uz klavierspēles festivālu. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties atskaņošanai kādu skaņdarbu no sava beigšanas eksāmena programmas.

Festivālu ieskandināja J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, prezentējot tieši klaviermūziku, spēlējot kā solisti, spēlējot kameransambļos un duetos, pastāstot par priekšrocībām pianista karjerā.

No Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas festivālā piedalījās Dinija Zelča, pedagogs Romualda Dāvida un Kristers Slišāns pedagogs Jeļena Andrejeva.

Dinija atskaņoja L. Krasinskas skaņdarbu „Dzimtā puse", Kristers atskaņoja M. Dvoržaka „Etīde-fis-moll.".

Kā mūsu mūziķiem veicies, jautājām klavierspēles skolotājai Romualdai Dāvidai.

„Šādos apstākļos ne katrs bērns ir koncertējis, ar mūsu bērni.Tā ir liela uzdrīkstēšanās, īpašs pārbaudījums spēlēt profesionālas auditorijas priekšā tik lielā zālē. Dinija un Kisters to ir godam izturējuši.", saka skolotāja.

„Vai bija liels uztraukums un kādi iespaidi radās pēc šī pasākuma, vai nevēlēsieties turpināt mācības mūzikas vidusskolā? ", jautāju Dinijai un Kristeram.

„ Šoreiz uztraukums liels nebija. Kad apsēdos pie klavierēm un sāku spēlēt, nomierinājos pilnībā. Festivāls patika. Īpaši patika klausīties kā uzstājās citi, jo izskatījās ka nevienam nav uztraukuma. Par turpmāko vēl nedomāju, jo visi eksāmeni priekšā", saka Dinija.

''Man tieši otrādi, baudot citu audzēkņu muzicēšanu biju pilnība mierīgs, bet kad bija jāspēlē pašam tad gan uztraucos. Šinī skolā biju pirmo reizi un arī uz tāda liela flīģeļa spēlēju pirmo reizi. Mani pārsteidza, ka starp 8. Klases audzēkņiem- festivāla dalībniekiem bija tikai divi puiši, pārējās meitenes. Es domāju ka turpmāk klavierspēle man būs kā vaļasprieks" apliecina Kristers.