2016. gada maijs Baltinavas novada bibliotēkā

2016. gada maijs Baltinavas novada bibliotēkā

Literatūras izstādes:

1.Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas atjaunošanas diena 04. 05.

«Tev dzīvot mūžam, Latvija,

Tu Tēvzeme, mums Dieva dotā!»

2. Mātes un ģimenes dienai veltīta izstāde05. 05. — 20.05.

«Cilvēkam tāpat kā kokam ir savas saknes.

3. „Ar dvēseles pacēlumu pāri ikdienišķajam“ ( 30. maijā aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1931-2005 ) dzejniece Vizma Belševica.

4. „Aktiera mūžam lemts skanēt un atbalsis nest“ ( 23. maijā aprit 85 gadi, kopš dzimis( 1931-2005 ) aktieris Gunārs Cilinskis );

Maijā

Jekaterinas Slišānes tamborējumi

Baltinavas MMS 7. klases audzēkņu darbu izstāde „Baltinavas novads gadalaikos“

Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēnu sienas avīžu izstāde „Putnu dienas“

Citi pasākumi:

Latgales publisko bibliotēku konference » Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgspējīgas izaugsmes pamats" — Preiļi 19. — 20. 05.

Bibliotēku darbinieku seminārs Balvu CB 24.05.